top of page

ELİMDEKİ YABANCI: ALINE HAND SYNDROMEDaha önce herhangi bir organınızın size ait olmadığını düşündüğünüz zamanlar oldu mu? Ya da elinizin sizden habersiz tepkiler verdiğini düşündünüz mü? Bir eliniz yazı yazmaya çalışırken diğer elinizin size engel olmaya çalıştığını ya da dışarı çıkmak için bir eliniz kapıyı açmaya çalışırken diğer elinizin kapıyı kapatmaya çalıştığını düşünün. Bir şeyler yapmak isterken diğer eliniz tarafından hep engellediğinizi ya da isteğinizden farklı şeyler yaptığınızı düşünün. Literatürdeki adı ile Aline Hand Syndrome olan ve oldukça nadir rastlanan yabancı el sendromu, nörolojik bir sendromdur. Bu sendroma sahip kişiler az önce okuduğunuz olayları yaşayan kişilerdir. Kısaca, kişinin kendinden bağımsız ve bilinçsiz olarak elini hareket ettirmesidir. Bahsedilen hareket kavramı ani gelen fırlama ya da sıçrama, titreme gibi değil sanki sizden başka bir kişi elinizi yönetiyor gibidir. Bu sendroma sahip kişiler genellikle beynin sağ yarım küresinin kontrolündedir. Kısaca, sol el kullanımı kişinin farkındalığında değildir. Almanya’da yaşayan bir kadının gece uyurken sol eliyle kendini boğmaya çalışmasıyla nörolog Kurt Goldstein’a başvurmasıyla ortaya çıkmıştır. Goldstein’in yaptığı tüm araştırmalara rağmen bu vakanın daha önce görülmemiş olması nedeniyle bir sonuca ulaşılamamıştır. 1972 yılında ise Brion ve Jedynak bu hastalığı yabancı el sendromu olarak adlandırmıştır. Sendromun nedeni, elleri kontrol eden Birincil Motor Korteks (Primary Motor Cortex) denen beyin bölgesinin, Premotor Korteks'ten izole olmasıdır. Kısaca, beynin iki yarım küresindeki iletişimsizlikten dolayı beynin yarım kürelerinden biri kişinin kendi kontrolündeyken diğeri bilinçsiz olarak çalışır. Bilindiği gibi beynin sol yarım küresi vücudumuzun sağ tarafını kontrol eder. Yabancı el sendromunun epilepsi tedavisi için yapılan bir çeşit beyin ameliyatı sonrası, beyin tümörleri, bazı beyin hastalıklarından sonra geliştiği görülmüştür. Bu hastalığın tedavisi ise henüz yok. Hastalara yalnızca şikayetlerini azaltmak ve ellerini yönetebilmeleri için el oyalayıcı egzersizler öneriliyor. Oldukça nadir rastlanan bir hastalık olmasından dolayı da yeterli araştırmalar yapılamamıştır. Yapılan bazı araştırmalarda ise beynin iki yarım küresindeki iletişimsizliği cerrahi müdahale ile düzeltmek için uğraşılsa da bir sonuca ulaşılamamıştır. Bu ilginç hastalığın elbette birçok tehlikeli yanı var. Örneğin bu sendroma sahip bazı kişiler kendilerinde beğenmedikleri bir durum olduğunda istemsiz bir şekilde kendilerine tokat atabilirler veya vurabilirler. Hatta bazı durumlarda bu durum ileriye giderek kişilerin kendilerini boğmasıyla veya öldürmesiyle sonuçlanabilir. Bu durum sadece kendilerinde değil, sevmedikleri insanlara karşı da olabilir. Hoşlanmadıkları bir durum ile karşı karşıya kaldıkları zaman istemsiz olarak kötü sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu sendrom bazı filmlere de konu olmuştur. ‘’Mad Love’’ isimli film yabancı el sendromunu ele alan ilk filmdir. ‘’The Hand’’ ve ‘’The Addams Family’’ filmleri ise diğer örneklerdir.

댓글


bottom of page