top of page

Kök Hücreye Dair

Kök hücre olgunlaşmış hücreleri ve dokuları üreten, sürdürme ve farklılaşma kapasitesine sahip özellikli hücrelere denir. İnsan vücudunda yer alan tüm organ ve dokular, hücrelerden meydana gelir. Bazı hücreler kendini yenileyebilir, farklı hücre tiplerine dönüşebilir. Kök hücre olarak adlandırdığımız bu hücreler çoğalamayan kas ve sinir hücrelerinden ayrı olarak bölünebilir ve çoğalabilir niteliktedir. Kök hücre tek bir hücreden milyonlarca hücrenin oluşmasını, çoğalmasını sağlar. Bunun yanı sıra kendini yenilemek amacıyla da bölünüp çoğalabilir.

Peki kök hücre tedavisi nedir ? Bu konuya değinecek olursak; Vücudumuzda yer alan tüm yapıların temelini oluşturan ve kendini yenileyebilen kök hücrelerimiz birçok hastalığın iyileştirilmesinde kullanılır. Kişinin kendisinden, uyumlu ya da yarı uyumlu olan donörden alınan kök hücreler, hasta kişiye nakledilerek hastanın hasarlanan hücre, doku ve organlarının yenilenmesi için kullanılan bir tedavi yöntemidir.

Tedavi yöntemleri :

Doğuştan gelen metabolizma ya da enzimatik sistemden kaynaklanan anormallikleri düzeltmek.

Hastalıklı ya da hasarlanan kemik iliğini iyileştirmek.

Bağışıklık sisteminde var olan baskılanmanın giderilmesi.

Hasarlanan doku ve organların iyileştirilmesi.


Kök hücre yaygın olarak, periferik kan, kemik iliği ve kordon kanından alınarak kullanılır. Kişinin kendisinden alınan kök hücrenin yine kendisinde yer alan hasarlı bölgeye nakledilmesine otolog nakil; diğer donörlerden alınan kök hücrenin, hastaya nakledilmesine ise allojenik nakil denir.

Kök hücre tedavisi sıklıkla,

Kemik iliği kanserleri

Lenfoma

Hodgkin lenfoma

Lösemi

Anemi

Akdeniz anemisi

Organ kanserleri

Plazma hücre hastalıkları

Kemik iliği yetmezliği

Multiple myeloma

Kalıtsal ve doğumsal kan hastalıkları

İmmün yetersizliğe bağlı gelişen hastalıklar ve

Kalıtsal metabolik hastalıkların iyileştirilmesinde kullanılır.


Editör : Merve Koçoğlu

Comments


bottom of page